Netwerken doen we samen

Netwerken doen we samen

Werk zoeken gaat tegenwoordig anders dan pakweg twintig jaar geleden. De meeste vacatures worden via netwerken ingevuld. Met alleen een sollicitatiebrief kom je er vaak niet meer.

Van belang is je netwerk in te zetten en uit te breiden om in beeld te komen bij potentiële werkgevers. Voor oudere werkzoekenden die weer de arbeidsmarkt op komen is dat best wennen. Een beetje steun daarin is welkom.

Veel oudere werkzoekenden die hun baan verliezen, grijpen dat aan als kans om te ontdekken wat voor werk ze nog willen en kunnen doen. Dat is vaak een hele zoektocht. Het is dan fijn om steun te vinden bij andere werkzoekenden in een zelfde situatie, die een luisterend oor bieden en je blijven motiveren. Vanuit die gedachte is een aantal jaren geleden Netwerkgroep45plus opgericht, een onafhankelijke vereniging van oudere werkzoekenden in de regio Nijmegen.

Jantine Jansen (60 jaar) is driekwart jaar lid geweest van Netwerkgroep45plus Nijmegen. “Ik was actief in de introductiegroep (werkgroep die nieuwe leden begeleidt) en in de Bedrijven Contact Groep (werkgroep die werkgevers benadert vanuit de Netwerkgroep). Zo bleef ik bezig, deed vaardigheden op en breidde mijn netwerk uit. Ik had leuke en stimulerende contacten met andere werkzoekenden. Dat gaf me de energie om door te blijven solliciteren.” Redelijk snel heeft ze via een contact uit haar netwerk een baan gevonden bij Natuurcentrum Arnhem.

De leden van de Netwerkgroep45plus leren van elkaar hoe je dat doet, ‘netwerken’. Ze wijzen elkaar op potentiële werkgevers, netwerkbijeenkomsten of andere nuttige contacten, spelen vacatures aan elkaar door, en geven workshops over leuke en nuttige onderwerpen.
Hanne Soeters, actief lid: “De Netwerkgroep45plus staat of valt met de leden, dus een actieve deelname is belangrijk. Maar dit levert je ook veel op: steun en tips van andere werkzoekenden en ‘werkervaring’ in de verschillende werkgroepen. Dat vergroot je kansen.”

Wil je meer weten? Bekijk de site netwerkgroep45plus.nlLEES SPRINGLEVEND024 ONLINE!