Copyright & Voorwaarden

De inhoud van deze website (alle redactionele kopij, afbeeldingen/foto’s/films, logo’s algemeen en andere informatie) valt onder het auteurs-, databank, en merkenrecht van GVPlusMedia. Overnemen of anderziens openbaar maken buiten onze eigen website is niet toegestaan. Schriftelijke toestemming dient vooraf aan publicatie aangevraagd te zijn en voorzien zijn van goedkeuring van de uitgever van GVPLusMedia.

GVPlusmedia is verantwoordelijk voor de inhoud, wij zullen deze bij regelmaat updaten en controleren. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de content, acties of aanbiedingen van deze website.

LEES SPRINGLEVEND024 ONLINE!